สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217


ผู้ส่งข่าว: admin
5 ธ.ค. 2553 เวลา 17:34 น.
   การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...องค์ประกอบที่ 3


การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ (พืชศึกษา) โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ทำการศึกษาเรื่อง..ชุมเห็ดเทศ...อ่านต่อที่หัวข้อ "พืชศึกษา (ชุมเห็ดเทศ)"